کروز کنترل سوزوکی ویتارا 2000

کروز کنترل سوزوکی ویتارا 2000

کروز کنترل سوزوکی 2000 فقط بر روی مدلی که دارای گیربکس اتوماتیک است قابل نصب می باشد. برای این خودروکلید های کروزکنترل بر روی فرمان سمت راست و به صورت قرینه کلیدهای کنترل سیستم صوتی نصب می شوند. برای راه اندازی کروز کنترل این خودرو نیاز به نصب یک ecu مجزا برای سیستم کروز کنترل می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو سازگار بوده و کوچکترین اشکالی به وجود نمی آورد. عملکرد این سیستم بر روی سوزوکی 2000 نیز نظیر سایرخودروها کاملاً دقیق و خالی از اشکال بوده و دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت نیز می باشد. ضمناً برای راه اندازی نشانگرهای پشت آمپر نیاز به باز شدن کامل مجموعه پشت آمپر می باشد.

suzuki-vitara2000-cruise-control-1

suzuki-vitara2000-cruise-control-2

suzuki-vitara2000-cruise-control-4suzuki-vitara2000-cruise-control-3

suzuki-vitara2000-cruise-control-5