کروز کنترل فابریک رنو فلوئنس

کروز کنترل فابریک رنو فلوئنس

کروز کنترل رنو فلوئنس توسط کارخانه به صورت فابریک روی فرمان تعبیه گردیده است، که در مورد مدل دنده ای که وارد ایران شده است، برای نصب کروز کنترل نیاز به تعویض غربیلک فرمان می باشد.

غربیلک فرمان ارائه شده برای این خودرو ساخت فرانسه و اصلی می باشد.

این مجموعه دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت یا لیمیتر نیز می باشد.

fluence