کروز کنترل مزدا ۳

کروز کنترل مزدا ۳

در مورد خودروی مزدا3 ، سخت افزار اصلی مربوط به سیستم کروز کنترل قبلاً توسط خود شرکت مزدا در ECU خودرو لحاظ گردیده است . کلید های کروزکنترل این خودرو بر روی فرمان سمت راست و به صورت قرینه کلیدهای کنترل سیستم صوتی نصب می شوند. با نصب سیستم نشانگر CRUISE در پشت آمپر فعال...
مشاهده محصول