کنترل صدا فابریک هیوندا i20

کنترل صدا فابریک هیوندا i20

بسیاری از خودروهای هیوندا i20  واراداتی به کشور دارای قابلیت کنترل صدا از روی غربیلک فرمان نیستند این شرکت با تهیه قطعات اصلی قابلیت نصب کلید های کنترل صدا بر روی فرمان برای این خودرو را فراهم نموده است. کلیه کلیدها و سیم کشی ارائه شده توسط این شرکت برای کنترل صدای خودروی هیوندا i20 ساخت کره و دارای هولوگرام می باشند. (قطعات اصلی با مارک Hyundai و MOBIS ) نصب قطعات بدون بروز کوچک ترین ایراد در سیستم الکترونیکی خودرو و دقیقاً مطابق با نقشه ها و دستورالعمل های شرکت  هیوندا انجام می گردد.نصب سیستم به نحوی انجام می گردد که بعد از انجام آن حتی با بررسی دقیق توسط خبره ترین افراد ، امکان تشخیص اینکه قطعات در خارج از کارخانه نصب گردیده اند وجود ندارد.

 

interface2 interface