کروز کنترل MVM X33

کروز کنترل MVM X33

برای این خودرو کلیدهای کروز کنترل  بر روی فرمان سمت راست و به جای کلیدهای کنترل صدای سمت راست نصب می شوند.  برای راه اندازی کروز کنترل این خودرو نیاز به نصب یک ecu مجزا می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو سازگار بوده و با حداقل تغییرات در سیم کشی خودرو انجام پذیرفته و کوچکترین اشکالی به وجود نمی آورد. عملکرد این سیستم بر روی X33 نیز نظیر سایرخودروها کاملاً دقیق و خالی از اشکال بوده و دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت نیزمی باشد. ضمناً برای راه اندازی نشانگر پشت آمپر نیاز به باز شدن کامل مجموعه پشت آمپر می باشد.

برای خودروی x33 امکان نصب سیستم کروز کنترل با کلیدهای کنترل سر دنده یا کلیدهای کنترل اهرمی نیز وجود دارد.

mvm-x33-cruise-control-1