کروز کنترل ام وی ام 530

کروز کنترل ام وی ام 530

برای خودروهائی که سیستم کروز کنترل فابریک برای آنها قابل نصب نباشد ، کروز کنترل یونیورسال با کلید اهرمی (همراه با سیستم لیمیتر) قابل نصب است . از جمله این خودروها می توان به تویوتا یاریس ، تویوتا هایلوکس ، موسو ، mvm 530 و دیگر خودروهای دارای گاز الکترونیکی اشاره نمود.