کروز کنترل مزدا 3

کروز کنترل مزدا 3

در مورد خودروی مزدا3 ، سخت افزار اصلی مربوط به سیستم کروز کنترل قبلاً توسط خود شرکت مزدا در ECU خودرو لحاظ گردیده است . کلید های کروزکنترل این خودرو بر روی فرمان سمت راست و به صورت قرینه کلیدهای کنترل سیستم صوتی نصب می شوند. با نصب سیستم نشانگر CRUISE در پشت آمپر فعال می گردد . با روشن کردن سیستم این نشانگر به رنگ نارنجی روشن می شود و به هنگام فعال شدن سیستم رنگ آن به سبز تغییر می یابد.

mazda-3-cruise-control-1

mazda-3-cruise-control-2

mazda-3-cruise-control-3mazda-3-cruise-control-8

mazda-3-cruise-control-4

mazda-3-cruise-control-5

mazda-3-cruise-control-6

mazda-3-cruise-control-7