کروز کنترل سمند EF7دوگانه سوز

کروز کنترل سمند EF7دوگانه سوز

دستگاه کروز کنترل برای مدلی از سمند EF7 که دارای گاز برقی می باشد عرضه می گردد. این مجموعه شامل ECU کروز ، دسته سیم ، T Harness و کلیدهای کنترل سر دنده می باشد. کروز کنترل سمند EF7 دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت یا لیمیتر (speed limiter) نیز می باشد.