کروز کنترل هیوندا اکسنت

کروز کنترل هیوندا اکسنت

برای این خودرو کلیدهای کروز کنترل  بر روی فرمان سمت راست و کلیدهای کنترل صدا سمت چپ نصب می شوند.  برای راه اندازی کروز کنترل این خودرو نیاز به نصب یک ecu مجزا می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو سازگار بوده و با حداقل تغییرات در سیم کشی خودرو انجام پذیرفته و کوچکترین اشکالی به وجود نمی آورد. عملکرد این سیستم بر روی هیوندای اکسنت نیز نظیر سایرخودروها کاملاً دقیق و خالی از اشکال بوده و دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت نیزمی باشد.

ACCENT1accent3 accent4 K H