کروز کنترل هیوندا سوناتا

کروز کنترل هیوندا سوناتا

برای این خودروکلید های کروزکنترل بر روی فرمان سمت راست و به صورت قرینه کلیدهای کنترل سیستم صوتی نصب می شوند. برای راه اندازی کروز کنترل این خودرو نیاز به نصب یک ecu مجزا می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو سازگار بوده و با حداقل تغییرات در سیم کشی خودرو انجام پذیرفته و کوچکترین اشکالی به وجود نمی آورد. عملکرد این سیستم بر روی سوناتا نیز نظیر سایرخودروها کاملاً دقیق و خالی از اشکال بوده و دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت نیز می باشد. ضمناً برای راه اندازی نشانگرهای SET و CRUISE در پشت آمپر نیاز به باز شدن کامل مجموعه پشت آمپر می باشد.

CRrrT K H